Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Univerzál

Charakteristika

Galleko univerzál má široké použití a je určen pro podporu růstu rostlin v průběhu celé vegetace od vytvoření kořenů a listové plochy přes období hlavního růstu, až do kvetení a růstu plodů. Zlepšuje využití vlahy a dodané výživy. Vhodná je aplikace na porosty před příchodem prudkého ochlazení anebo období sucha.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlhkost max. 79%
Spalitelné látky v sušině min. 33%
Huminové látky a jejich soli min. 10%
Hodnota PH 8 až 9
Fe min 0,14%
Cu min. 0,11%
Zn min. 0,12%
Mn min. 0,10%
Mo min. 0,14%
B min. 0,12%
SO4 min. 2,4%
MgO min. 0,28%

Účinky

    • podporuje tvorbu bohaté kořenové soustavy
    • hlavní a vedlejší kořeny, jemné kořenové vlášení
    • zvýšení výkonu fotosyntézy
    • odolnost vůči stresům a patogenům
    • zlepšení příjmu živin a tvorby chlorofilu

Doporučená dávka

Dávkování přípravků je závislé od fáze růstu plodiny.

Balení