Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Speciál

Charakteristika

Galleko speciál je doplněk při moření osiva, hlíz a cibulovin pro posílení energie klíčení. Pomáhá sadbě při vzcházení, při tvorbě kořenů i nadzemních částí. Zabezpečí rovnoměrné zapojení porostu a zvyšuje odolnost vůči stresu. Zlepšuje fotosyntetický proces a zdravotní stav mladých rostlin.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlhkost max. 79%
Spalitelné látky v sušině min. 40%
Huminové látky a jejich soli min. 12%
Hodnota PH 8-9
Směs oligopeptiodů a aminokyselin 3%
N min. 1,1%
K 2 0 min. 1,5%
P 2 O 5 min. 0,2%
MgO min. 0,03%
SO 4 min. 1,3%
Mo min. 0,07%
B min. 0,13%

Účinky

    • tvorba jemného kořenového vlášení, čímž zvýší využitelnost vláhy a výživy
    • rast kořenů a metabolizmus N v nich bez ohledu na chemickou formu
    • metabolismus sacharidů jako zdroje energie
    • syntézu chlorofilu a aktivace enzymů
    • lepší rúst a příjem Fe

Doporučená dávka

Dávkování přípravků je závislé od fáze růstu plodiny.

Balení