Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

List

Charakteristika

Je určený na plodiny, u kterých je cílem rychlý růst listů a rostlin obecně (podmínkou je dostatek vláhy). Regeneruje rostliny po chemickém a mechanickém poškození. Podporuje tvorbu nových listů a zvěčšuje listovou plochu rostlin. Zvyšuje tvorbu zásobních látek. Má smáčivý, penetrační a lepivý účinek. Způsobuje razantní tok živin a asimilátů do ošetřených čístí rostlin. Zrychluje metabolismus a hospodáření s vodou.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlhkost max. 75%
Spalitelné látky v sušině min. 60%
Huminové látky a jejich soli min. 15%
Hodnota PH 8-9
Směs oligopeptiodů a aminokyselin 7,5%
Výtažky z mořských řas min. 1,5%
B min. 0,14%

Účinky

    • je určený na plodiny, u kterých je tvorba výnosu spojená s velikostí a výkonem listového aparátu
    • zrychluje metabolismus rostlin
    • zvyšuje koncentraci chlorofylu a výkon fotosyntézy
    • zpomaluje stárnutí a odumírání starších listů
    • podporuje spevnění bunečných stěn, zlepšuje využitelnost N

Doporučená dávka

Dávkování přípravků je závislé od fáze růstu plodiny.

Balení