Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Květ a plod

Charakteristika

Je určený pro oblasti s nízkym nebo nešdostatečnými srážkami, pro všechny polní kultury po celé období hlavního růstu. Na ozimné a jarní plodiny před květem, v období kvetení a po době odkvětu. Podporuje růst mladých plodů. Je vhodný i pokud potřebujeme zvýšit a prodloužit účinek současně aplikovaných postřiků a výživy. Zvyšuje práh odolnosti vůči chorobám. Podporuje intenzivní tvorbu zásobních a účinných látek, cukrů, silic, hořčin.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlhkost max. 76%
Spalitelné látky v sušině min. 60%
Huminové látky a jejich soli min. 14%
Hodnota PH 8 až 9
Směs oligopeptiodů a aminokyselin min 7%
K 2 O min. 1,1%
P2O5 min. 0,05%
B min. 0,14%

Účinky

  • zvyšuje HTS semen i za nepříznivých podmínek
  • má silný adaptogenní účinek, pomáha rostlině hospodařit s vodou
  • přidáním P, K a stopového množství B zlepšuje fotosyntézu
  • zlepšuje množství a kvalitu pylu, což má zásadní vlyv na zvětšení plodů
  • zlepšuje využitelnost N a podporuje příjem P a S
  • u sladovníckého ječmene snižuje obsah N v zrně

Doporučená dávka

Dávkování přípravků je závislé od fáze růstu plodiny.

Balení