Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Kořen

Charakteristika

Galleko kořen podporuje růst mladých rostlin, tvorbu kořene a jemného vlášení. Zlepšuje využití vláhy a dodávané výživy. Indikuje tvorbu postranních pupenů a větví. Brzdí růst dvouděložních rostlin a zvyšuje odolnost vůči stresům – chladu, suchu, zasolení a zamokření. Zvyšuje práh tolerance k chorobám.

Díky obsahu Cu, Mo a S podporuje stabilitu tvorby chlorofilu.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlhkost max. 75%
spalitelné látky v sušině min. 50%
Huminové látky a jejich soli min. 14%
Hodnota PH 8-9
Směs oligopeptiodov a aminokyselin 7%
SO 4 min. 2%
Mo min. 0,35%
B min. 0,14%
Cu min. 0,6%

Účinky

    • tvorba jemného kořenového vlášení, čímž zvýší využitelnost vláhy a výživy
    • rast kořenů a metabolizmus N v nich bez ohledu na chemickou formu
    • metabolismus sacharidů jako zdroje energie
    • syntézu chlorofilu a aktivace enzymů
    • lepší rúst a příjem Fe

Doporučená dávka

Dávkování přípravků je závislé od fáze růstu plodiny.

Balení