Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Přípravky Galleko v porostech ozimých plodin na podzim

Podzim oficiálně (podle astronomů) začal 22. října o 22. hodině a 44. minutě. Je to nejtěžší a nejsložitější období v práci každého pěstitele: sklizeň, výsev, orba, ošetřování porostů a do toho počasí, které ovlivňuje organizaci práce, průběh, termíny či nervy a stresy zainteresovaných.

Když hovoříme o ozimých plodinách, myslíme tím dvě nejrozšířenější – řepku ozimou a pšenici ozimou.

Ostatní ozimé obilniny (ječmen, žito, tritikale) se pěstují (v porovnaní s pšenicí) na malých plochách. V principu však při jejich pěstovaní platí stejná pravidla, jako pro pšenici.

V posledních letech se při pěstovaní zemědělských plodin používají různé pomocné látky, které v průběhu vegetace ovlivňují růst a vývoj rostlin. Používání těchto látek má vzestupný trend.  Příčinou je průběh počasí, jehož rozmary se každý rok projevují jinak. Časté střídaní teplot, sucha a vlhka, nepříznivě působí na vývoj rostlin všeobecně. Mimo to, každý vstup do porostu s pesticidy nebo hnojivem je zdrojem stresu. Vystresovaná rostlina (jako každý živý organizmus) není schopná normálně se vyvíjet – přijímat vodu, živiny, růst a poskytnout dobrý výnos. To má v konečném důsledku nepříznivý vliv na ekonomiku pěstování každé plodiny.

Firma TRISOL® momentálně působí na trhu s inovovanou řadou přípravků Galleko®, které vycházejí z osvědčených výrobků naší značky za posledních 10 let. Naše výrobky jsou trendové. Vyhovují všem požadavkům, které rostliny mají. V průběhu vegetace se s jejich pomocí dají řešit nepříznivé situace v porostech, stejně jako zvýšení přidané hodnoty z kvalitních porostů. Proč? Přípravky Galleko® jsou směsné, t.j. obsahují několik důležitých složek, které se jedním přejezdem po poli dostanou do porostu.

Jsou to tyto složky:

 • huminové kyseliny, fulvokyseliny
 • kvalitní aminokyseliny získané z živočišních zdrojů
 • výtažek z mořských řas (severní moře)
 • oligosacharidy
 • fytohormony
 • makro a mikroprvky, které „nastartují“ fyziologické procesy v buňkách

Všechny tyto přípravky jsou kapalné a také zaregistrovány oficiálně jako vhodné do ekologického zemědělství.

Navíc obsahují nanočastice koloidního stříbra. Ag (stříbro) prokazatelně působí proti různým patogenům. V synergii s přidaným fungicidem zvyšuje jeho účinnost.

V podzimní době vegetace jsou aktuální přípravky, které mohou pomoci při založení porostů ozimů a jejich přípravě na úspěšné přezimování.

 

Galleko kořen

Složení:

 • huminové kyseliny
 • aminokyseliny
 • oligopeptidy
 • antistresová složka
 • fytohormony
 • S, Mo, B, Cu

 

Použití:

 • podporuje růst a tvorbu mohutné kořenové soustavy
 • působí proti stresům (vlhko, sucho, prudší změna teploty)
 • podporuje fotosyntézu (vyšší obsah chlorofylu)

 

univerzal_h2

Složení:

 • huminové kyseliny
 • fulvokyseliny
 • aminokyseliny, oligosacharidy
 • výtažek z mořských řas
 • Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, S, Mg
 • indukuje tvorbu kořenů (hlavních, vedlejších, jemného vlášení)
 • rostliny lépe (a rychleji) využívají vodu a živiny
 • ochrana proti stresům
 • podporuje růst nadzemní části rostlin

 

Tyto přípravky jsou určeny do porostů ozimých plodin. Jejich aplikaci doporučujeme již na podzim. Rostliny v tomto období vytvoří mohutný kořenový systém. Zároveň nadzemní část (listy), zvýšenou produkcí fotosyntézy, dodá do zásobních pletiv kořenů více asimilátů (soli, cukry). Tyto látky jsou důležité pro úspěšné přezimování a dobrý start rostlin do 2. části vegetace na jaře. To je důvod, proč doporučujeme ošetřovat porosty už na podzim. Zkrátka – štěstí přeje připraveným.

Řepka olejka ozimá

Vhodnost pěstovaní této plodiny klesá od západních přímořských oblastí Evropy, směrem na východ. Proto si vyžaduje velkou pečlivost.

Rostliny musí do období dormance dosáhnout určitého habitu, aby nezmrzly:

 • mohutný kořenový systém (hlavní, vedlejší kořenové vlášení)
 • kořenový krček s průměrem min. 15-18 mm
 • na povrchu půdy horizontálně rozložená přízemní růžice listů (8-10)
 • zatáhnutý vzrostný vrchol

Na dosažení tohoto cíle působí mnoho faktorů – počasí, příprava půdy, termín výsevu, výsevek, výživa, hnojení atd.

 

Galleko kořen

-přípravek, který může významně pomoci dosažení tohoto cíle. Jeho aplikace – čas, dávka, kombinace – je rozdílná v závislosti na situaci.

 

Časný výsev, dostatečně hustý porost, rychlý růst.

Je nutné potlačit apikální dominanci vzrostného vrcholu, aby řepka nepřerostla.

Dávka Galleko kořene 0,4-0,6 l/ha ve stádiu 2-4 pravých listů.

Ideální by bylo použít 2 dělené dávky, ale to se organizačně dá těžko zvládnout.

Časný výsev, hustý porost, vlhko, déšť

V tomto případě hrozí, že nadzemní část předběhne vývoj kořenů, které pak nemohou dostatečně vyživit mohutné listy. Navíc si rostliny v hustém porostu navzájem konkurují a redukují kořeny.

V takovém případě doporučujeme Galleko univerzál na podporu rozvoje kořenů v dávce 0,6-0,8 l/ha, připadně v kombinaci s přípravkem Galleko kořen – podle situace.

Pozdní výsev, porost je ve stádiu 3.-4. listu, pokročilý podzim

Když je porost dostatečně hustý a také celkový stav je v takovém stádiu, že se s ním vyplatí pracovat, musíme urychleně jednat.

Galleko kořen – dávka 0,6-0,8 l/ha

Rostliny potřebují vyšší dávku, protože pokročilý čas nedovolí dělení. Krom toho, vyšší obsah účinných látek urychlí vývoj a sníží časový stres. V tomto případě je vhodné aplikovat v TM s 5-8 % roztok močoviny. N se v této formě dostane do rostliny velmi rychle (max. 1 hod.). Dávka vody se ve všech případech doporučuje 250-350 l/ha.

Byly zde zmíněny jen některé případy. Praxe nám však přináší mnohem víc různých možností. Proto je ideální, když se každý případ řeší individuálně v konkrétním porostu – Vy a My. To je nejlepší forma vzájemné spolupráce.

Pšenice ozimá

Jak by měl vypadat porost před nástupem do „zimního spánku“ ?

Dostatečně hustý, zapojený. Odnože jsou důležité. Ty podzimní, se v druhé části vegetace na jaře, svou produkci zrna vyrovnají hlavním stéblům. Pšenice ozimá, stejně jako ostatní plodiny, potřebuje vyvinuté kořeny a produktivní listový aparát, který zabezpečí dostatek asimilátů do zásobních pletiv. Porosty se, v porovnaní s řepkou, vyvíjejí později, ale jejich přehuštění je taky nebezpečné:

 • choroby
 • vzájemná konkurence
 • redukce kořenů

 

Trisol 12/2013

Pro dosažení optimálního porostu je v praxi už několik let osvědčený způsob mořeni osiva přídavkem Galleko®speciál 1l/1t osiva. Pokud jsme to neprovedli a chceme porostu pomoci, doporučujeme použít přípravek Galleko®univerzál:

 • podporuje vytvoření bohatého kořenového systému, který je základem pro další úspěšný a zdravý vývoj rostliny
 • výkon fotosyntézy (obsah chlorofylu)
 • vitální rostliny mnohem lépe odolávají škodlivým činitelům
 • antistresová ochrana jemně „převede“ rostliny přes všechna úskalí podzimu a umožní jim lépe využít vodu a živiny

 

Aplikace – od 2 – 3. listu 0,4-0,8 l/ha (podle stavu porostu a podle termínu), dávka vody 250-350 l/ha.

Možnost použít TM s listovými hnojivy, insekticidy, fungicidy. V růstovém stádiu – začátek odnožování – se nedoporučuje použít Galleko kořen, protože by se odstranily odnože.

Úspěšnost použití našich přípravků je (tak, jako vždy) úzce  spojená s dostatečnou ochranou a výživou porostů. Proto je nutné provést všechna agrotechnická opatření.

Také porosty pšenice ozimé se na podzim dají “probrat“ a zlepšit aplikací Galleko®univerzál v TM s roztokem močoviny (10-15 %). Výsledkem je vitální porost, který dobře přezimuje a na jaře nastartuje do 2. fáze vegetace.

Vzájemná důvěra a spolupráce je pro nás důležitá, protože společně Vám i nám už roky přinášejí své ovoce, tedy zrno.

Děkujeme za spolupráci v roce 2013 a přejeme všem našim partnerům mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. Příjemné prožití vánočních svátků Vám jménem celého kolektivu společnosti TRISOL® přeje Ing. Miloslav Mikla, fyziolog a odborný poradce.