Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Přípravky Galleko pomáhají ozimým plodinám

foto201409Letní dovolená je pro většinu lidí v plném proudu, zemědělci však sbírají plody své usilovné práce. Letos se zdá, že hustě seté ozimy přinesou o 8 – 12 % vyšší výnos. K tomuto pozitivnímu faktu přispěly v některých družstvech zcela prokazatelně i naše přípravky.

Ačkoli bude úroda podle odhadů i v jiných evropských státech vyšší, výkupní cena obilí bude pravděpodobně naopak nižší a tak ekonomický efekt nebude zcela naplněn, jak by si pěstitelé přáli.

I přes tyto uvedené skutečnosti musí naši pěstitelé již teď myslet na novou úrodu. Ke kvalitě a kvantitě chce přispět i naše společnost Trisol, s.r.o. se svými přípravky řady GALLEKO.

Společnými cíly pěstitelů a naší společnosti pro založení podzimní úrody jsou:

  • Optimálně husté a zapojené porosty

  • Silné, vitální rostliny s dobře vyvinutou kořenovou soustavou

Není třeba zdůrazňovat, že dosažení dobré úrody je závislé na komplexu mnoha faktorů a to jak přírodních, tak lidských. Mezi hlavní patří:

  • Kvalita půdy a dobrá agrotechnika

  • Klimatické podmínky a počasí

  • Kvalita osiva a jeho příprava (moření apod.), správná setba

  • Přiměřená výživa a hnojení v závislosti na druhu a odrůdě plodiny

  • Ekologické faktory

V tomto článku chceme na základě prokazatelných výsledků z minulého roku poukázat na velmi dobrou účinnost přípravků Galleko® a nabídnout všem pěstitelům možnost zamyslet se nad jejich využitím v nadcházející sezóně.

Přípravek Galleko speciál.

Apex Topoľčany – pšenice

Variant

Přípravek

Dávka l/ha

Úroda 

 %

Kontr.

x

x

6,9 t 

 100

1

G.speciál

1 l/t

7,2 t 

 104,3

Přípravek je určený na přimoření řepky ozimé a všech ozimých obilnin.

Jeho účinnost je založená na kvalitních huminových látkách a auxínech, které výrazně napomáhají klíčení a rovnoměrnému vzcházení zasetého osiva.

Důležitou součástí přípravku jsou výtažky z mořských řas působící jako antistres, který zmírňuje účinky prudkého střídání teplot, sucha a působení pesticidů.

Neodmyslitelnou součástí Speciálu je také přiměřené množství základních a doplňkových výživových prvků N,P,K,S,Mo,B,Mg, které pomáhají dobrému vývoji a zdravotnímu stavu mladých rostlin a průběhu fotosyntézy.

Pro dosažení požadovaného cíle přidáváme přípravek k moření osiva řepky ozimé v dávce 12 l/t osiva a u obilnin 1 l/t osiva.

Přípravek Galleko kořen.

PD Levice – řepka

Variant

Přípravek

Dávka l/ha

Výnos – %

Kontr.

x

x

2,76 – 100 %

Goza,Ladoga

1

G.kořen

0,7

3,02 – 109,4 %

Porosty řepky ozimé, jejíž osivo nebylo přimořené přípravkem Galleko speciál můžeme připravit na přezimování přípravkem Galleko kořen, který se používá ve stádiu 3-4 pravého listu v dávce 0,4-0,7 l/ha podle zdravotního stavu a hustoty porostu.

Účinek tohoto přípravku spočívá ve vzájemném působení huminových látek, auxinů a protistresových látek a výživových prvků. Spolu napomáhají vytvořit silný kořenový systém s bohatým vlásněním pro dostatečný příjem vody a živin z půdy. Zároveň umožňuje vytvořit zdravý a hrubý kořenový krček rostliny s velkým množstvím zdravých pupenů-větviček. V případě prudkého růstu rostlin působí také jako morforegulátor.

Přípravek Galleko univerzál:

PD Nižný Hrušov – pšenice

Variant

Přípravek

Dávka

Výnos

 %

Kontr.

X

x

4,39

 100 %

1.

G.univerzál

0,7

5,00

 113,8 %

foto201409Tento přípravek je určen pro ozimé obilniny, kde jsme při moření nepoužili Galleko speciál. Umožní nám připravit porosty obilnin na zimu podobně jako u řepky ozimé Galleko kořen, vytvořením bohaté kořenové soustavy a kvalitního porostu schopného překonat nástrahy zimy.

Použijeme dávku 0,4 – 0,6 l/ha opět v závislosti na zdravotním stavu a hustoty porostu a to ve fázi 3 – 5 pravého listu.

Podle do této doby získaných prokazatelných zkušeností s našimi přípravky můžeme předpokládat, že jimi ošetřené porosty dokáží při normálním průběhu počasí, bez extrémních výkyvů, přežít zimní období v požadovaném zdravotním stavu a kondici a na jaře tak plynule nastartovat svoji vegetaci.

Zároveň jsme pro Vás připravili zajímavou a výhodnou podzimní akci, díky které bude ekonomický přínos přípravků Galleko® ještě významější.

Těšíme se na spolupráci i setkání s Vámi v porostech.

Ing. Tibor Rybárik, pokusy, výzkum a vývoj přípravků Galleko®