Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Přípravky Galleko® a ozimy začátkem jara – Štěstí přeje připraveným

Agromanuál

V době psaní tohoto článku překonává venkovní teplota vzduchu plusové rekordy. Je to jakési volné pokračování podzimu s neznámým koncem. Jaro obvykle začíná regenerací porostů ozimů a to hned, jakmile to půdně-klimatické podmínky dovolí. Tento agrotechnický zásah bude důležitý vzhledem ke stavu porostů řepky olejné ozimé, pšenice ozimé a ostatních ozimých obilovin. Je velice důležité, jak se co udělá (použije) a hlavně kdy (co nejdříve).

Řepka olejka ozimá

Porosty jsou kompletně zapojené, vyvinuté (některé až příliš). Dlouhý podzim umožnil rostlinám maximálně se vyvinout nejen do hloubky, ale i do výšky, až do příliš vyvinutého habitu.

U řepky olejky ozimé je to nebezpečné. Na podzim se začínají rostliny „zbržďovat“ už ve fázi 4-6 listů. Teplota, dostatek živin a vody v půdě – to je intenzivní růst. Minimálně 5°C stačí k růstu nadzemní části, 3°C k růstu kořenů. Takové podmínky byly i v dosavadním průběhu zimy a kdo přerůstající porost morforegulačně nezabrzdil, může mít problémy. Navíc, vysoké a husté porosty bývají terčem útoků patogenů (fómová hniloba).

V současnosti můžeme jen hádat, jaký bude vývoj počasí a porostů. Musíme se připravit na příchod jara, abychom našim řepkám pomohli maximálně pomoci v úspěšném startu do 2. fáze vegetace. Po inventarizaci porostů (včetně komplexního vyhodnocení jejich stavu) se potom rozhodujeme pro optimální zákrok.

Rostliny řepky olejky ozimé (i ostatních ozimů) bývají obvykle po zimě vysílené, vystresované a bez zásobních látek, které mimo jiné zabezpečovaly mrazuvzdornost. Vše se spotřebovalo.

Výsledkem potom mohou být po podzimních zásazích a ostatních vlivech rozdíly

 1. dostatečně husté porosty, dobře vzešlé
 2. vysoké, přehoustlé
 3. kombinace – porosty poškozené spásáním spárkatou zvěří

Řídký a nevyvinutý porost jsme asi neviděli.

Některé už velikostí a barvou listů (žluté až žluto-fialové zbarvení) signalizují problém – málo chlorofylu. V tomto případě je nutné hnojení dusíkem u proto, že se dávka této živiny již spotřebovala: vegetací, vyplavením či rozkladem posklizňových zbytků předplodiny (kterých bylo často přespříliš). Firma TRISOL® nabízí přípravky, které mohou pomoci (a pomáhají) řešit problémy ozimů v této fázi.

Dávka 0,4 – 0,8 l/ha podle stavu porostu, voda 250 – 300 l, možnost aplikace s pesticidy (insekticidy, fungicidy) a také kapalnými hnojivy.

Růstová fáze použití: 1-2 listy do konce prodlužovacího růstu.

Galleko kořen

Co podporuje ?

 • Tvorbu kořenové soustavy (hlavní, vedlejší kořen a kořenové vlášení).
 • Mohutnější kořeny – tj. větší odběr vody a živin z většího půdního prostoru.
 • Indukuje tvorbu postranních pupenů, které tvoří základ pro budoucí větve.
 • Přítomné látky zvyšují odolnost vůči stresu (rostliny lépe a klidněji vegetují, efektivněji přijímají živiny).
 • Podporuje tvorbu a ovlivňuje kvalitu chlorofylu a tak přímo ovlivňuje výkon fotosyntetického aparátu.

Použití tohoto přípravku bude mimořádně důležité a aktuální v období, ve kterém rostliny potřebují pomoc při rekonstrukci kořenů a nadzemních částí.

Aplikační podmínky

Galleko univerzál

Je určen na porosty, které potřebují rychle a komplexně podpořit nadzemní i podzemní část rostlin.

Podporuje:

 • tvorbu kořenů
 • poskytuje antistesovou ochranu
 • rychlou tvorbu chlorofylu
 • růst listů a celé nadzemní části
 • vývoj kořenového krčku
 • tvorbu enzymu nitrát-reduktázy, umožňující příjem N

Na rozdíl od Galleko kořene (auxin) se může používat po celé vegetační období. Dávka 0,4 – 0,8 l/ha.

V jarním období (1. fáze) doporučujeme ve většině případů (standardní situace) použít Galleko kořen. Problém každého pěstitele je však specifický a ideální je řešit situaci přímo v konkrétním porostu a použitím jednoho nebo druhého přípravku, resp. jejich kombinace.

Je nutné poznamenat, že použitelnost našich přípravků a jejich účinek závisí na zabezpečení adekvátní výživy a zdravotního stavu porostu. Proto zdůrazňujeme možnost aplikace v TM s jinými látkami. Je to organizačně i finančně výhodnější.

Pšenice ozimá

Výsev této plodiny se uskutečnil v různých termínech. Proto byl i vývoj porostů rozdílný. Od zapojených (odnožujících) až po vzcházející porosty. Díky počasí jsou všechny porosty kompletní. Inventarizace a vyhodnocení porostu jsou základními informacemi po otevření jara.

Po dlouhém podzimu jsou obvykle rostliny vyhládlé, jsou vystresované. Jestliže máme hustý porost, musíme podpořit vývoj celé rostliny a hlavně kořenů. Mohutnost kořenové soustavy určuje celý její vývoj v dalších fázích.

Galleko univerzál

 • Ošetření přípravkem tímto způsobem musí být „doprovázené“ jarním regeneračním přihnojením N, popř. Listovým kapalným hnojivem.aplikační dávka 0,4 – 0,8 l/ha, 250 – 300 l/ha vody
 • možnost použití v TM podobně jako u Galleko kořene

Cíl: Silná rostlina a mohutnými kořeny.

Toto opatření by mělo být provedeno co nejdříve, aby se porost co nejdříve „vzpamatoval“, zesílil. Takovéto rostliny snáze překonávají stresy a dalším období. Pokud takovéto opatření provedeme později, může se stát, že při vyšší teplotě vzduchu začne bujet nadzemní část rostliny. Kořeny nestačí úměrně vyživit velkou rostlinu. Odnože, které se tvoří, jsou neproduktivní a jen těžko nastává rovnováha mezi rostlinnými hormony. Pokud to celé doprovází nedostatek živin, čeká nás výnosová deprese.

Platí – čím dříve rostlině pomůžeme, tím dříve silná (i pod zemí), tím lépe snáší případné pozdější stresy z počasí.

Galleko kořen a Galleko univerzál jsou směsné přípravky. To znamená, že na rostlinu působí několika efekty, dosaženými jednou aplikací.

Je velmi důležité, aby tak jako i jiných výrobků (pesticidy, hnojiva) i zde platila technologická disciplína. To znamená, že je třeba dodržet dávku, teplotu, vývojovou fázi porostu atd.

Špatná aplikace z jakéhokoli důvodu, může být dokonce škodlivá. Naše produkty jsou úspěšné nejen v pokusech, ale i na velkých pěstebních plochách v SR a ČR.

Nepřetržitý ekonomický tlak na pěstování zemědělských plodin dává zelenou používání našich produktů. Jejich cena (na jednotku plochy) tvoří zlomek nákladů na pěstování každé plodiny. Jejich použití zefektivňuje investice a tak se podílí významnou měrou na zisku.