Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Pomoc a podpora porostů na podzim – Galleko je přínos, který se počítá

V době psaní tohoto článku trápily celé Slovensko teploty, které nám záviděli i v Egyptě. V nejproduktivnějších oblastech už bylo po sklizni, mizely poslední balíky slámy a s rozdílným úspěchem se dělala podmítka.

Pokud se nezaměříme jen na nákupní ceny řepky a pšenice (které klesají stejně jako ekonomický růst), byla letošní sklizeň úspěšná. Začátek vegetace na jaře byl opět specifický. Jarní sezóna se otevřela na začátku března, což byl vynikající termín na setí ječmene. Práce se rozběhly a sezóna vypadala slibně. Počasí však zanedlouho zkazilo radost všech zainteresovaných. Vrátila se zima v celé své kráse – teploty, srážky, sněhové kalamity. Toto přerušení bylo takové, že se všechny práce přesunuly na duben, pokud byla vůbec možnost dostat se na pole. Bláto a přívaly vody nutily agronomy neustále měnit plán výsevu. Mnohé parcely se sely po částech jako nevydařený seriál. Často se slunečnice, kukuřice i ječmen seli ve stejném termínu. Vyžadovala si to situace. V takovémto období může bez újmy na zdraví přežít jen nepoučitelný optimista.

Porosty ozimů, které byly poctivě regeneračně přihnojené brzy na jaře, vlivem bohatých srážek zůstaly prakticky bez živin. Každý dělal to, co věděl a co mohl. Vědomosti, schopnosti a nervy agronomů byly soustavně podrobované zkouškám. Ne nadarmo, hlavní agronom je v nebi a má rozhodující slovo.

I v této sezóně se potvrdilo, že sedlák musí dělat tehdy, když se to dá. A firma TRISOL®CZ, tak jako každý rok, byla u toho. Začali jsme mořením osiv ječmene jarního (ale i dalších plodin) přípravkem Galleko speciál.

Porosty pšenice ozimé, řepky a později i ječmene jarního (časné setí) byly těžko zkoušené a stresované počasím. V dost velké míře se používal Galleko univerzál. V porostech pšenice podporoval tvorbu kořenů, odnožování. Rostliny lépe využívaly živiny, stres přežívaly také lépe a v konečném důsledku byly vitálnější. U ječmene jarního dosahoval nárůst úrody až o 0,5 t/ha, což je u sladovnické kvality pozoruhodný výsledek. Tato plodina se stačila zasít na cca 25% plánované plochy, takže je předpoklad, že ekonomický výsledek bude zajímavý. Uvedený přípravek se používal i v porostech pšenice a ostatních obilnin.

Praxe a průběh počasí nám každý rok naznačují, že celá agrotechnika se musí řídit tím, aby bylo dosáhnuto těchto cílů:

  • udržet maximum vody v půdě v průběhu vegetace
  • zabezpečit optimální výživu (nejen N)
  • rostlinám pomoci vytvořit silný kořenový systém nejen na začátku, ale po celou vegetaci (podle počasí – dlouhotrvající sucho)
  • biologický život přesunout hlouběji do půdy
  • pomoci rostlinám překonávat stres, který jim vytváří počasí, ale i každý vstup pesticidu při jeho aplikaci
  • ve finále ovlivnit i kvalitu produkce, která má výrazný vliv na ekonomiku pěstování.

Přípravky Galleko už dokázaly v minulosti, že pomáhají těchto cílů dosáhnout.

Kromě již vzpomínaného Galleko univerzálu, byli během vegetace úspěšně používané i Galleko kořen (řepka), Galleko růst (slunečnice, kukuřice), nebo Galleko arider (řepa cukrovka, řepka, obilniny). Snažíme se prosadit v praxi (a vysvětlit), že důležité je nejen udržet vodu v půdě a v rostlině, ale i zlepšit celý vodní režim v rostlinném organismu.

Množství zkoušení, stejně jako exaktních pokusů v ČR a SR dokazuje, že použití těchto přípravků má své místo v technologii pěstování.

Galleko květ a plod – dokázal snížit obsah N-látek v zrnu ječmene jarního o 1 – 1,5 %. Tato hodnota může v konečném důsledku rozhodnout o sladovnické kvalitě – a ceně. Z hlediska počasí je každý rok jiný. Některé se podobají, ale identické ještě nebyly. To je to krásné a zároveň náročné na agronomické práci.

Na výsledek však působí mnohé další faktory – o těch jsem už psal. Pokud se v daném čase „střetnou“ v porostu, výsledek je vynikající. K tomu je potřeba i trocha štěstí a podstoupeného rizika. Úlohou pěstitele je vytvářet pro porost takové podmínky, které se co nejvíce přibližují optimu. Někdy se při menším úsilí podaří výborný výsledek, jindy při maximálním úsilí je efekt slabší (něco jako zkouška na vysoké škole – štěstí na otázky neznamená, že všechno víme).

Stačí, že něco aplikujeme později a efekt je pryč. V každém případě, právo veta přichází z nebe. Potom dochází k polemizování s našimi zákazníky, jestli mělo význam kupovat právě tyto přípravky. Jsou to nekonečné rozhovory. Cena našich výrobků (v porovnání s jejich účinky) představuje v celkových nákladech na pěstování plodin jen zlomek. Význam jejich použití se potvrzuje každý rok. Je pravda, že v různých podmínkách s rozdílným výsledkem. Je třeba ale přiznat, že „různorodost“ podmínek je objektivní a subjektivní. Obyčejně se přiznává ta první. Rostlinná výroba je multifaktoriální prostředí – proto bychom si měli „vyčítat“ i jiné věci – odrůdy, hybridy, herbicidy (sucho – nefungují), ale i zbytečně vyhozené peníze za N-hnojiva, které byly splavené na jaře do Austrálie. Letošní sklizeň byla úspěšná z hlediska úrody. Nikdo však před časem pravděpodobně nepředpokládal až tak vysoká čísla.

Na konečné výšce úrody řepky a pšenice se ve velké míře podílela HTS. Semena a zrna byla pěkně vyzrátá, ne vysušená. Nikdy jsem však v takovém rozsahu ve své praxi nezažil, že by „vršek předběhl spodek“. Zrno pšenice mělo vlhkost 11-12 % a muselo se sklidit, ale sláma byla ještě „živá“. Vrzala a dělala problémy. Úrody řepky v mnohých případech překročily 5 t/ha, u obilnin atakovaly i 9 t/ha. Je tedy po sklizni a já se vracím na začátek.

Co TRISOL®CZ a přípravky Galleko?

V tomto období pomalu končí moření osiv ozimých obilnin. Úspěšně se jako přídavek k moření používá Galleko speciál.

Už jsme se o něm zmínili několikrát. Ekonomické a organizační výhody už byly vzpomínané. Nevíme, jako počasí bude. Právě proto bychom už osivo měli připravit na horší podmínky. To se týká všech ozimých plodin. Stále platí, že štěstí přeje připraveným. Podzim může být složitý, zima nevyzpytatelná. Je to tedy jistá forma zabezpečení porostů, které musí přežít do jara. Není to drahé. A co nejdříve?

Řepka ozimá – nevhodnost této plodiny do našich oblastí a citlivost na nepříznivé klimatické podmínky (teplo, sucho) a zároveň náročnost na investice z ní dělají „nejdražší“ plodinu.

Galleko kořen – aplikovaný ve stádiu dvou až tří pravých listů pomůže rostlinám vytvořit mohutné kořeny, silné kořenové krčky a přízemní růžici listů s rychlejší fotosyntézou. To je předpoklad pro úspěšné přezimování.

Dávka: 0,4-0,8 l/ha (podle porostu)

Pšenice ozimá – i pro tuto plodinu je důležité vytvoření silných kořenů a vitální nadzemní části rostliny.

Galleko univerzál – pomůže při dosahování tohoto cíle.

Dávka: 0,4-0,8 l/ha – působí na celou rostlinu. Pomáhá při vytvoření celkového habitu rostliny. Zintenzivňuje fotosyntézu. V mohutných kořenech se ukládá více zásobních látek, které zabezpečují mrazuvzdornost. Zároveň se podporuje odnožování, což má pro pšenici velký význam. Více o tomto příště.

Galleko – nové lepší a pro Vás!