Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Moření osiv jarních plodin, aneb až se nás jaro zeptá…

Pokud hovoříme o moření osiv jarních plodin, máme na mysli hlavně ječmen jarní. S touto plodinou máme v tomto ohledu největší zkušenosti, roky používání a tisícke hektarů po celé SR a od ledna 2013 také v ČR. A je potřebné podotknout, že výsledky výnosů z praxe jsou pozitivní.

Co myslíme pojmem „přimoření“? Jaký má význam? Co nám přináší?

Několik myšlenek na úvod:

Ječmen jarní je důležitá zemědělská plodina pro potravinářské a krmné účely. Jeho význam z důvodu narůstajícího počtu obyvatel a zvýšeného zájmu o výrobky z něj vzrůstá. Je vhodný do našich výrobných podmínek. Má krátkou vegetační dobu (pouhých 120 dní) pro tvorbu výnosu a proto je pro svůj slabší kořenový systém silně ovlivněn počasím, které je stále vrtkavější.

Setí je aktuální co nejdříve na jaře, aby byla maximálně využita zimní vláha. Přestože se každý pěstitel snaží důsledně dodržet všechny agrotechnické zásady, meziroční rozdíly ve výnosech bývají značné.

Proč?

Sucho se střídá s nadměrnými srážkami, nízké teploty (až mrazy) s vysokými. A také rozložení srážek v průběhu vegetace nebývá ani zdaleka optimální.

Výsledek – slabý růst, vystresované rostliny – nízký výnos – špatná ekonomika.

Počasí řídit nemůžeme (naštěstí). Do určité míry však můžeme ovlivnit jeho působení.

Při rozumné agrotechnice, technologické disciplíně a celkovém přístupu můžeme být úspěšní.

Značka Forsol® už léta působí v SR a jak jsme již zmínili, od ledna 2013 prostřednictvím nové řady Galleko®, také v ČR  -v rámci nabídky etablované české značky TRISOL®. Pro tento účel nabízíme přípravek Galleko speciál, který je výsledkom inovačného snažení naší firmy. Aplikuje se jako přídavek do moření osiv současně s mořidly.

Galleko speciál obsahuje:

  • huminové kyseliny
  • aminokyseliny
  • oligopeptidy
  • výtažek z mořských řas
  • růstové hormony
  • N, P, K, Mg, S, Mo, B, Cu,

Podporuje:

Klíčení , což je proces ovlivněný fytohormony. V klíčících semenech se tvoří auxin, který se transportuje do dalších částí rostliny. Z přítomných bílkovin se uvolňuje tryptofan – prekurzor auxinu.

Přídavek k moření je možnost stimulace klíčení a vzcházení rostlin. Zároveň tyto látky působí také v průběhu dalšího období vegetace.

Fytohormony pozitivně působí na rozvoj kořenové soustavy. To je základ pro celkový růst a vývoj rostlin.

Auxiny ve spolupráci se zmíněnými kyselinami zvyšují aktivitu dýchacích enzymů a obsah ATP v buňkách. Pozitivně působí na přeměnu zásobních látek v semenech na látky jednoduché, rozpustné ve vodě a transformovatelné v rostlině (glukóza).

Výsledkem je intenzivnější dýchání klíčící rostliny, růst kořínku a celkový rychlejší vývoj a růst celé rostliny.

Zrychlení růstu a vývoj mohutné kořenové soustavy má zásadní vliv na další vývoj, odnožení a tvorbu klasů, což vede ke konečnému cíli – výnosu.

Mohutnejší kořeny mají totiž vyšší „produktivitu práce“. Dokáží odebrat vodu a výživu z většího půdního prostoru a tak zabezpečit lepší výživu pro nadzemní části.

Fytohormony podporují:

  • dělení buněk (růst)
  • zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám
  • omezování apikální dominance růstového vrcholu (podpora větví a odnoží)
  • zpomalovaní stárnutí pletiv.

Galleko speciál v průběhu růstu zvyšuje podíl produktivních odnoží na jejich celkovem počtu. Produktivní a dobře živené odnože efektivně využívají živiny a přímo zvyšují výnos.

Při pěstovaní ječmene jarního jde o to, abychom urychlili klíčení, vzcházení, a co nejdříve dosáhli zapojeného porostu. Ten je potom schopen lépe odolávat negativním faktorům.

Toto urychlení může znamenat 6-7 dní. Na první pohled se to nezdá mnoho, ale v podmínkách sucha to může mít zásadní význam při tvorbě výnosu a kvality.

Moření osiv je nejefektivnější způsob ochrany mladých rostlin proti škodlivým činitelům (choroby, škůdci).

Mořidla se v průběhu let zdokonalovala a rozšiřovalo se spektrum jejich účinku. Přibývající patogeny a „vytrénovaní“ škůdci přinutili výrobce zlepšit vlastnosti mořidel.

Použití Galleko speciál:  Přidává sa k mořidlům a současně s nimi se aplikuje (TM) na osiva. Přípravek je mísitelný se všemi registrovanými mořidly v ČR. Dávka 1 l/1 t osiva (obilniny).

Výhoda – aplikace TM s mořidlem nevyžaduje navíc čas a náklady, cca 170 Kč/ha tvoří zlomek nákladů na pěstování plodiny.

Osivo – už od momentu zasetí je aktivováno přítomnými účinnými látkami a mladé rostliny jsou podporovány ve vývoji a chráněny před stresem. Takto ošetřená „spokojená“ rostlina lépe přijímá živiny a má výkonnější orgány, které tvoří výnos. Náklady na pěstování se efektivněji využijí a zhodnotí.

Galleko speciál je vyroben z přírodních surovin, je vhodný a na Slovensku také již schválený pro použití do ekologického zemědělství.

V úvodu článku jsem psal o moření jarních plodín. Ale Galleko speciál je vhodný také na moření osiv jiných plodin. Principiálně vlastně všech. Například osiv kukuřice, luskovin, olejnin, zeleniny, hlíz brambor.

Je velmi vhodný také na zakořenování řízků ovocných a okrasných dřevin.

Má velmi široké využití, což je předmětem neustáleho zkoumání a zkoušení. Velmi zajímavé výsledky se ukazují při aplikaci v olejninách.

Mák setý je plodina velmi citlivá na dostatek vláhy, hlavně na počátku vegetace, když se má utvořit zapojený porost.

S ohledem na drobná semena, výsevek a číhající nebezpečí vůči mladým rostlinám (choroby, krytonosec kořenový) je vhodné použití Galleko speciál jako přídavku k moření osiva máku.

Rostliny se vyvíjejí rychleji, rovnoměrněji. Zároveň se sníží úbytek vlivem škodlivých činitelů. Mohutná kořenová soustava má také přímý pozitivní vliv na rozvoj produktivní nadzemní části a následně výnosu.

Galleko speciál je vhodný do každé plodiny (osivo, sadba).

Musím však upozornit, že moření je vhodné jen na nemořených materiálech. Týká se to hlavně osiv kukuřice, slunečnice a některých obilnin.

Při druhém moření již namořeného osiva riskujeme, že nová vrstva nebude kompaktní. Proto takováto osiva (sadbu) nedoporučujeme opakovaně mořit. V tomto případě je vhodnejší naše přípravky aplikovat následně do porostu (na list). O tom všem podrobněji a osobně, při našich návštěvách u Vás.

Ing. Miloslav Mikla, fyziolog a odborný poradce TRISOL®