Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Zelenina

mladé rostliny

kořenová

    Mladé rostliny  Kořenová
 – do 10 listů nebo do začátku kvetení u plodové zeleniny  – v období hlavního růstu
Dávkování: 0,4 – 0,7 l/ha Dávkování: 0,8 l/ha

 plodová

 brukvovitá

Plodová Brukvovitá
 – kvetení až tvorba a růst plodů   – v období hlavního růstu
Dávkování: 0,6 – 0,8 l/ha Dávkování: 0,6 – 0,8 l/ha

  cibulová

Cibulová
 – od 3. listů do 30.6., opakování 2-3 krát po 10 dnech
Dávkování: 0,8 l/ha