Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Pícniny, pastviny

Pícniny, pastviny

Univerzál
– regenerace po zimě, regenerace po 1. seči
Dávkování: 0,4 – 0,8 l/ha