Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Eliminace vlivu hebricidního stresu

Poloprovozní hebricidní pokusy ESSK v PPD Trhové Mýto (SR) byly založeny s cílem zistit účinky herbicidů na curovou řepu při různých úrovních aplikačních dávek. Byly použity registrované selektivní herbicidy aplikované post emergenčně v dělených dávkách. Výsledky spracoval a zveřejnil Ing. Zoltán Kántor.

Dopad účinku herbicidů na výnos bulev cukrové řepy

Ruční sběr Výnos v t.ha-1 Mechanizovaný sběr Výnos v t.ha-1 
100%-ní dávka herbicidu 69,56 100%-ní dávka herbicidu 67,02
50%-ní dávka herbicidu 85,75 50%-ní dávka herbicidu 78,11

Rozdíl + 16,19 t.ha-1

ve prospěch snížené dávky herbicidu

Rozdíl + 11,09 t.ha-1ve prospěch snížené dávky herbicidu
Snižování dávky herbicidů   je však omezené, neboť hrozí riziko nežádoucích efektů v rezistenci plevelů. Z tohoto důvodu autor navrhuje aplikovat kvalitní pomocné ochranné látky současně s herbicidy.

Použitím přípravku Galleko Arider eliminujte vliv extrémního herbicidního stresu a následně i vliv stresů, se kterými řepa bojuje v průběhu celé vegetace (mráz, chlad, sucho, teplo).

Rostliny při aplikaci Galleko Arider v TM s herbicidy (hlavně v období sucha) strácí méně aktivní listové plochy. Díky tomu nedochází po deštích k obrůsání bulev novými listy a zamezuje se tak snížení obsahu cukru.

Rostliny potřebují pomoc hned od počátku jejich vývoje!

201306